Sapporo เป็นห้องครัวรวมอาหารอร่อยๆในฮกไกโ
เป็นห้องครัวรวมอาหารอร่อยๆในฮกไกโด
ร้านข้าวราดหน้าทะเลจาก Nijo Market DONBURI CHAYA

ร้านข้าวราดหน้าทะเล  ข้าวราดหน้า Donburi Chaya

เมนูที่ภาคภูมิใจ

どんぶり茶屋ร้านตลาดนิโจเมืองซัปโปโร

  • เปิดตลอดปี
  • คูปองสมนาคุณ
内観

Santo saususentoraru chiku ichi-chome 7-banchi ตลาดนิโจใหม่
ชั่วโมง: 07.30 น. – 17.00 น.
(สั่งอาหารได้ถึง 16.30 น.) 011-200-2223

どんぶり茶屋ร้านสาขาสนามบินนิวชิโตเสะ

  • เปิดตลอดปี
  • คูปองสมนาคุณ

ร้านสาขาสนามบินนิวชิโตเสะตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
ชั่วโมง: 10.30-20.30 น.
(สั่งอาหารได้ถึง 20.00 น.) 0123-25-6650

どんぶり茶屋Otaru ซาไก -machi ถนน

  • เปิดตลอดปี
  • คูปองสมนาคุณ

3-24 Otaru Sakaimachidori
ชั่วโมง: AM10:30~PM8:30 0134-64-5593